Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez VILLA SILESIA w Wiśle.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOMA Spółka Cywilna Jan Kuczera, Zbigniew Zimonczyk, Bogusław Rojek, Krzysztof Kryj z siedzibą w Rybniku ( kod 44-253), przy ul. Jastrzębskiej 36, posiadająca NIP 642-25-74-471, oraz REGON 276061447.
  Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem koma.ewa@op.pl
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działaw oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celówi nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywanew postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu przetwarzania. Po tym czasie są usuwane lub niszczone.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • rezerwacji usługi, dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi,
  • wystawiania faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat,
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Villi Silesia, zlokalizowanej w Wiśle( kod 43-460 ), przy ul. Bukowej 4.
 6. Dane, które Administrator pozyskuje i przetwarza to :
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania lub adres siedziby (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy i miasto),
  • nr telefonu,
  • adres e-mail,
  • numer NIP,
  • wizerunek twarzy pozyskiwany z monitoringu wizyjnego.
 7. Villa Silesia na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. pliki Cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym w pamięci użytkowanej przeglądarki.
 8. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do usunięcia,prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 9. Korzystanie z witryny Administratora oznacza zgodę na wszystkie niniejsze warunki polityki prywatności.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w niniejszej polityce prywatności, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej i ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.