Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

„Koma” Spółka Cywilna realizuje następujące przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013:
Nazwa: Wzrost atrakcyjności turystycznej Pensjonatu Silesia w Wiśle poprzez zwiększenie zaplecza noclegowego i gastronomicznego.

Wartość przedsięwzięcia: 420 900,00 PLN

Wartość dofinansowania: 200 000,00 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl